برنامه کامل کارگاه های آموزشی رویازی اعلام شد

 

 

 

برنامه کامل کارگاه های رویازی

 

این کارگاه ها راس ساعت اعلام شده در جدول بالا، در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می شود.

آدرس: خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، روبروی کوچه پورموسی، درب اصلی حوزه هنری، تماشاخانه مهر.