برگزاری اولین جلسه کمیته علمی رویازی ۲

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی رویازی ۲

اولین جلسه کمیته علمی رویازی۲، رویداد پیچینگ انیمیشن ایران، در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ در دبیرخانه رویازی برگزار شد. قابل ذکر است که افراد ذیل در این جلسه حضور داشتند:

آقای امیر سحرخیز، رئیس انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن ایران؛ آقای دکتر محمدعلی صفورا، عضو هیئت علمی گروه سینما و انیمیشن دانشگاه تربیت مدرس؛ خانم دکتر فاطمه حسینی شکیب، عضو هیئت علمی گروه آموزشی انیمیشن دانشگاه هنر؛ آقای محمدرضا دوست محمدی، عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبا؛ آقای دکتر ناصر گل­‌محمدی، رئیس دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیما.

این کمیته در راستای ارتقای سطح علمی رویداد و موارد پیش­‌رو اقدام خواهند کرد.

آقای دکتر کیارش زندی، عضو هیئت علمی گروه گرافیک دانشگاه سوره تهران نیز از دیگر اعضای کمیته علمی رویازی می‌باشند.

 

#پیچینگ_انیمیشن_ایران

#رویازی

#رویداد_رویازی