دوره منتورشیپ رویازی به پایان رسید

نگاهی به برگزاری دوره های منتورشیپ رویازی ۲

دوره های منتورشیپ رویازی ۲ به اتمام رسید. شرکت کنندگان رویازی از اواخر آبان ماه در این دوره ها که در مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری برگزار می شد، حاضر شدند تا بیش از پیش آماده پیچ کردن طرح هایشان شوند.

 رویداد نهایی پیچینگ رویازی ۲۴ تا ۲۶ آذر برگزار خواهد شد.