فرصت تکمیل طرح‌ها تا ۲۶ مهر

 

 

روزهای سرنوشت ساز برای ثبت نام کنندگان

 

براساس تصمیم شورای اجرایی رویازی، تمامی طرح‌های ثبت‌نام شده در رویازی۲ که در کارگاه‌های آموزشی حضور داشتند، تا ۲۶ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به پروفایل خود در سایت رویازی، با استفاده از نکاتی که در کارگاه‌ها توسط اساتید مختلف بیان شد، نسبت به تکمیل طرح انیمیشنی خود اقدام کنند.
در هفته آخر مهرماه، طرح‌ها به صورت کمی و براساس قوانین و مقررات مندرج در سایت رویازی، با حضور اساتید دوره منتورشیپ مورد بررسی قرار می‌گیرند و طرح‌های واجد شرایط برای شرکت در دوره‌های منتورشیپ پیچینگ رویازی اعلام می‌شوند.