کارگاه های آموزشی رویازی برگزار شد

حوزه هنری میزبان کارگاه های آموزشی

تماشاخانه مهر حوزه هنری از هفتم تا نهم مهرماه میزبان کارگاه‌های آموزشی رویازی 2 بود.

در نخستین روز برگزاری این کارگاه‌ها که با حضور اساتید داخلی و خارجی و ثبت نام کنندگان در رویازی برگزار شد، سر فصل‌های تجاری سازی انیمیشن، مالکیت معنوی و بلاک چین، مرتب سازی و چیدمان موضوع‌های ارائه در پیچینگ، و اصول و مبانی مذاکره به ترتیب توسط «دکتر محمدمهدی ایزدخواه»، «دکتر محسن اکبری و دکنر عباس ایمانی» از کشورمان و «دیمیتری یاکونین» و «النا چیستیاکوا» از روسیه، تدریس شد.

در روز دوم کارگاه‌ها نیز چهار استاد روس، سرفصل‌های آموزشی خود را تدریس کردند. «الکساندر میرگورودسکی» تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید انیمیشن را بررسی کرد، «النا چیستیاکوا» در رابطه با اصول و مبانی مذاکره صحبت کرد، «سُوِتلنا بوخارائوا» موضوع کپی رایت و مالکیت معنوی و دیدگاه حقوقی توزیع تولیدات رسانه‌ای را در دو بخش مورد بررسی قرار داد و «دیمیتری یاکونین» نیز در دومین روز ارائه خود، درخصوص اصول و مبانی روایت گری طرح صحبت کرد.

در روز سه شنبه، که روز سوم و پایانی این کارگاه‌ها بود هم «الکساندر میرگورودسکی»، «دیمیتری یاکونین»، «مریم نقیبی» و «محمدمهدی ایزدخواه» به ترتیب سرفصل‌های تحلیل هزینه‌های تولید انیمیشن، الزامات مرتبط با طراحی دمو، پوستر و کاتالوگ، توزیع بین‌الملل رسانه و تحقیقات بازاریابی پیش و پس از تولید را به شرکت کنندگان در رویازی2 آموزش دادند.