گفتگویی با علی کاشفی پور، مدیر حوزه هنری دیجیتال و از اعضای شورای راهبری رویازی:

 

گذر از سرمایه‌گذاران سنتی

علی کاشفی پور، رئیس حوزه هنری دیجیتال و یکی از اعضای شورای راهبری رویداد رویازی، درخصوص اهمیت ورود سرمایه‌گذاران جدید به رویازی گفت: همانطور که رویازی تولیدکنندگانی شرکت می‌کنند که نیاز دارند سرمایه جذب کنند، در آن سمت هم باید به انگیزه و نیاز سرمایه‌گذاران فکر شود.  

وی افزود: ما یک سری دستگاه‌های دولتی و کلاسیک سرمایه‌گذار در کشورمان داریم که موظفند در زمینه تولیدات انیمیشنی حضور داشته باشند و سرمایه‌گذاری کنند، مثل سازمان صداوسیما، وزارت ارشاد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، حوزه هنری و… که این مسئله جز وظایف سازمانی‌شان بوده و میزان سرمایه گذاری‌شان هم مشخص است. به نظرم در رویازی باید از این مدل سرمایه‌گذاری فاصله بگیریم و جنس‌های جدیدی از سرمایه را وارد بازار کنیم.

او با اشاره به این موضوع که باید رفتار سنتی در رابطه با سرمایه‌گذاری را کنار بگذاریم و فراتر از دستگاه‌های عمومی و دولتی، به دنبال سرمایه‌گذار خصوصی برویم، افزود: باید انواع سرمایه‌گذارانی که می‌توانند وارد این عرصه شوند را بسنجیم و دسته‌بندی کنیم و بعد همانطور که در سمت تولید‌کنندگان آماده‌سازی انجام می‌دهیم، در طرف سرمایه‌گذاران هم این اتفاق را رقم بزنیم.

مدیر حوزه هنری دیجیتال ادامه داد: همانطور که تولید کنندگانی در این رویداد حضور دارند که نیازمند جذب سرمایه هستند، در آن سمت هم باید به انگیزه و نیاز سرمایه‌گذاران فکر شود. به نظر من در حال حاضر سنتی رفتار می‎‌کنیم و به نیاز سرمایه‌گذار فکر نمی‌کنیم، درحالی که باید فراتر از دستگاه‌های عمومی و دولتی، به دنبال سرمایه‌گذاران خصوصی و جدید باشیم و نیازهایشان را بررسی کنیم تا بتوانیم آنها را به این رویداد پیوند دهیم.

کاشفی پور در انتهای صحبت‌هایش مجددا اشاره کرد: باید انواع سرمایه‌گذارانی که می‌توانند وارد این عرصه شوند را بسنجیم و دسته بندی کنیم و بعد همانطور که سمت تولیدکنندگان آماده سازی انجام می‌دهیم، سمت سرمایه‌گذاران هم این اتفاق را به وجود بیاوریم. شاید باید پیچینگ معکوس کنیم تا علاقه مندی‌ها ایجاد شود و با این روش سرمایه‌گذارن نیز به این ماجرا نزدیک شوند. ما اگر می‌خواهیم یک جریان سرمایه‌گذاری در رویداد رویازی و به تبع آن در انیمیشن ایران اتفاق بیافتد، احتیاج داریم که این مداخله را در سمت مقابل تولید کنندگان هم انجام دهیم تا سرمایه‌گذاران جدیدی که به این عرصه ورود می‌کنند و چیز زیادی از فضای انیمیشن نمی‌دانند، بهتر و بیشتر با این فضا آشنا شوند و برای سرمایه‌گذاری جدی، اقدام کنند.