تماس با ما

تماس با مدیریت

نام *

پست الکترونیکی *

موضوع گفتگو *

متن گفتگو *

دبیرخانه

میدان فاطمی، خیابان فاطمی، روبروی وزارت كشور، خیابان دوم، پلاک 5، طبقه دوم

کدپستی: 1415794761

برگزاری رویداد

مکان : تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری

زمان: 12 تا 16 اسفند 97