شرایط حضور طرح‌ها در دوره منتورشیپ‌ پرتاب (پیچ) انیمیشن رویازی۴ اعلام شد.

🔹طرح‌هایی برای حضور در دوره منتورشیپ پرتاب (پیچ) رویازی۴ انتخاب می‌شوند که حداقل واجد شرایط زیر باشند:
۱- سیناپس انها کامل باشد.
۲- حداقل دو شخصیت اصلی پروژه طراحی شده باشند.
۳- حداقل طراحی یک فضای اصلی کار انجام شده باشد.
۴- تیم تولید پروژه تا حدودی مشخص باشد.
۵- براورد اولیه از زمان، کل بودجه و میزان سرمایه مورد نیاز وجود داشته باشد.

🔹پس از پایان آموزش‌های ویژه رویازی۴ (از ۱۹ شهریور) مهلت دارید طرح‌های خود را در سایت رویازی بر اساس اموزش‌ها و حداقل شرایط لازم برای حضور در دوره منتورشیپ تکمیل کنید.

🔴*مهلت تکمیل طرح‌ها ۵ مهرماه است؛*

پس از پایان مهلت تکمیل طرح‌ها، تمامی طرح‌ها بر اساس موارد گفته شده توسط استاد دوره منتورشیپ، بررسی و طرح‌های واجد شرایط حضور در دوره منتورشیپ معرفی می‌شوند.

ارسال نظر