اسامی راه‌یافته به پرتاب نهایی چهارمین دوره رویداد رویازی

دبیرخانه‌‌ی چهارمین رویداد رویازی، پس از بررسی پرتاب طرح‌های حاضر در مرحله‌ی انتخابی،  آثار راه‌یافته به پرتاب نهایی چهارمین رویداد رویازی در دوازدهم آبان‌ماه سال هزار و چهارصد و یک را به ترتیب الفبا، اعلام می‌کند:

۱- بادآباد (به سرپرستی  سید حمیدرضا امامی از تهران)
۲- بیرلیک (به سرپرستی مهدی خروشی از تهران)
۳- پنج سنگ (به سرپرستی امیرحسین عطارودی از تهران)
۴- تاریخ شکلاتی (به سرپرستی یوسف شیری از زنجان)
۵- چکاو (به سرپرستی حسام رمضانی از گیلان)
۶- چوبولوها (به سرپرستی علی علیجان زاده از قم)
۷- خاطرات جبرائیل (به سرپرستی داود عادلی از البرز)
۸- خواب دزد (به سرپرستی مجید عزیزی از تهران)
۹- دالی‌ (به سرپرستی داود خرمنزار از اصفهان)
۱۰- سارگون (به سرپرستی محمد جوادنیا از تهران)
۱۱- شازده (به سرپرستی مصطفی قربانی از زنجان)
۱۲- غریبه‌ای در جنگل (به سرپرستی سید علیرضا سجادی از قم)

گفتنی است  دوازده طرح مذکور، برابر مدیران فرهنگی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پرتاب خواهند شد.

 

ارسال نظر